Posts Tagged: medium serum free

Waarom door voedsel en water overgedragen parasieten belangrijk zijn voor dierenartsen

Parasieten, waaronder wormen en protisten, zijn pathogenen die verantwoordelijk zijn voor door water en voedsel overgedragen ziekten in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Hun wereldwijde incidentie is moeilijk in te schatten, maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft aangegeven dat de wereldwijde ziektelast van 11 door water en voedsel overgedragen parasitaire ziekten verantwoordelijk is voor het veroorzaken van meer dan 407 miljoen ziekten, resulterend in naar schatting 94.000 doden en 11 miljoen invaliditeit. -aangepaste levensjaren (DALY’s).

Desalniettemin worden parasieten, in vergelijking met bacteriën en virussen, vaak over het hoofd gezien als etiologische veroorzakers van door voedsel of water overgedragen ziekten; dit is te wijten aan een verscheidenheid aan redenen, waaronder de moeilijkheid van hun identificatie in omgevingsmatrices en omdat veel een lange periode tussen infectie en symptomen hebben, waardoor het moeilijk is om infectiedragers te impliceren.

Deze speciale uitgave omvat 17 artikelen die de meer significante water- en voedselgedragen parasieten van zoönotisch belang bevatten vanwege hun relevantie, waarbij alle groepen parasieten (protisten, cestoden, trematoden en nematoden) vertegenwoordigd zijn. De gemiddelde KAP-score van dierenartsen, slechte landbouwpraktijken, gebrek aan bewustzijn bij boeren over verstandig antibioticagebruik en gebrek aan antibioticabeheer zijn de belangrijkste factoren die aandacht behoeven om de stijgende AMR in de veterinaire sector in India te bestrijden.

Elk hoofdstuk behandelt relevante aspecten met betrekking tot het belang van de parasiet in voedsel en water, inclusief een overzicht van uitbraken waar relevant, informatie over fundamentele epidemiologische aspecten zoals transmissie, levenscyclus en gastheerbereik, klinische aspecten zoals pathogenese, diagnose en behandeling, een een overzicht van de vooruitzichten voor controle in water of de voedselketen, en tot slot, het geven van de mening van de auteurs over toekomstig onderzoek of studies die nodig zijn om de controle van overdracht op mensen via voedsel of water te verbeteren.

Antimicrobiële resistentie bij gezelschapsdieren – De houding van dierenartsen en het voorschrijven van doktersvoorschrift in Portugal

Antimicrobiële resistentie die wordt overgedragen door gezelschapsdieren is een bedreiging voor de volksgezondheid die nog wordt versterkt door de relatie van het huisdier met de mens. Deze studie heeft tot doel inzicht te krijgen in de houding en drijfveren van het voorschrijven van antimicrobiële (AM) onder gezelschapsdierenartsen in Portugal en maatregelen te identificeren om antimicrobiële resistentie (AMR) te bestrijden. Deze cross-sectionele studie is gebaseerd op een vragenlijst met 417 respondenten die de Portugese veterinaire populatie vertegenwoordigen. De resultaten maakten het mogelijk de respondenten te groeperen volgens de voorgeschreven houding.

Er werden twee soorten dierenartsen geïdentificeerd: degenen die de voorkeur geven aan behandelingen op basis van de symptomen van de dieren en hun eigen ervaring – empirisch georiënteerd type – en degenen die verwijzen naar een begeleidingsprotocol om te helpen bij het nemen van een beslissing – protocolgeoriënteerd type. Respondenten werkzaam in ziekenhuizen vertoonden een positieve associatie met het gebruik van begeleidingsprotocollen. Voor beide groepen was werkzaamheid de belangrijkste motor achter het voorschrijven, wat suggereert dat ongeacht de houding bij het voorschrijven, het doel van de dierenarts is om positieve klinische resultaten te behalen.

De meeste respondenten geven de voorkeur aan empirisch georiënteerde recepten, verklaren dat er geen protocollen zijn voor het verstandig gebruik van AM op de werkplek en verwijzen niet naar problemen met AMR of de noodzaak van maatregelen ter versterking van de hygiëne bij de eigenaren. Eigenaren vragen minder vaak AM’s aan bij dierenartsen ouder dan 43 jaar. Er werd ontdekt dat de communicatie tussen eigenaren en dierenartsen over de risico’s van AMR slecht was en verbeterd moest worden en dat de goedkeuring van een nationale richtlijn voor het adequaat gebruik van AM gericht op gezelschapsdieren gunstig zou zijn.

Waarom door voedsel en water overgedragen parasieten belangrijk zijn voor dierenartsen

Kennis, houding en praktijken (KAP) -onderzoek onder dierenartsen en risicofactoren met betrekking tot antimicrobieel gebruik en falen van de behandeling in melkveebedrijven in India

Het willekeurige gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergezondheidssector draagt ​​enorm bij aan antimicrobiële resistentie (AMR). De huidige studie heeft tot doel het antimicrobiële gebruikspatroon en de risicofactoren voor AMR in de veehouderijsector van India te beoordelen. Een cross-sectioneel onderzoek naar kennis, houding en praktijk (KAP) onder dierenartsen werd uitgevoerd met behulp van een vragenlijst met 52 parameters die verband houden met antibioticagebruik en de opkomst van AMR in melkveestapels. De KAP-scores van de respondenten werden geschat op basis van hun kennisniveau, houding en praktijk.

Bovendien werden risicofactoren geassocieerd met falen van de behandeling geanalyseerd door middel van univariabele en multivariabele analyses. Van de in totaal 466 respondenten had de meerderheid een gemiddelde kennis (69,5%), een neutrale houding (93,2%) en matige praktijkscores (51,3%) ten aanzien van oordeelkundig antibioticagebruik. Dierenartsen meldden mastitis (88,0%), voortplantingsstoornissen (76,6%) en hemoprotozoaire infecties (49,6%) als de top drie ziektetoestanden die antibioticagebruik vereisen. De meeste dierenartsen (90,6%) gebruikten hun “eigen ervaring” als belangrijkste criterium voor de keuze van antibiotica.

amfiSure PCR Master Mix

P0311-010 2x50 rxns
EUR 126

amfiSure PCR Master Mix

P0311-025 5X50 rxns
EUR 165

amfiSure PCR Master Mix

P0311-050 10X50 rxns
EUR 219

amfiSure PCR Master Mix

P0311-100 10x1ml
EUR 286

amfiSure PCR Master Mix

P0311-125 15X50 rxns
EUR 278

amfiSure PCR Master Mix

P0311-200 20x1ml
EUR 469

amfiSure PCR Master Mix

P0311-250 50x50 rxns
EUR 752

amfiSure PCR Master Mix

P0311-500 100x50 rxns
EUR 1258

amfiXpand PCR Master Mix

P0331-010 2X50 rxns
EUR 151

amfiXpand PCR Master Mix

P0331-025 5X50 rxns
EUR 273

amfiXpand PCR Master Mix

P0331-050 10X50 rxns
EUR 448

amfiXpand PCR Master Mix

P0331-250 50x50 rxns
EUR 1873

Accuris Taq Master Mix

PR1001-1000 1 PC
EUR 300.26

Accuris Taq Master Mix

PR1001-200 1 PC
EUR 121.62

Accuris Taq Master Mix

PR1001-S 1 PC
EUR 69.79

2 × Taq Master Mix

P111-01 5 ml
EUR 117

2 × Taq Master Mix

P111-02 15 ml
EUR 146

2 × Taq Master Mix

P111-03 50 ml
EUR 236

2 × AceTaq Master Mix

P411-01 1 ml
EUR 119

2 × AceTaq Master Mix

P411-02 5 ml
EUR 158

2 × AceTaq Master Mix

P411-03 15 ml
EUR 262

SYBR Green qPCR Master Mix

HY-K0501 5 mL (500 rxns)
EUR 263

RT Master Mix for qPCR

HY-K0510 1 mL (100 rxns)
EUR 291

amfiSure Prime PCR Master Mix

P1311-025 5X50 rxns
EUR 161

amfiSure Prime PCR Master Mix

P1311-050 10X50 rxns
EUR 219

amfiSure Prime PCR Master Mix

P1311-125 15X50 rxns
EUR 273

amfiSure Prime PCR Master Mix

P1311-500 100x50 rxns
EUR 1238

amfiSure Advanced PCR Master Mix

P2311-025 5X50 rxns
EUR 165

amfiSure Advanced PCR Master Mix

P2311-050 10X50 rxns
EUR 223

amfiSure Advanced PCR Master Mix

P2311-125 15X50 rxns
EUR 282

amfiSure Advanced PCR Master Mix

P2311-250 50x50 rxns
EUR 752

amfiSure Advanced PCR Master Mix

P2311-500 100x50 rxns
EUR 1279

amfiRivert cDNA Synthesis Master Mix

R5101-050 50 rxns
EUR 415

amfiRivert cDNA Synthesis Master Mix

R5101-100 2X50 rxns
EUR 847

amfiRivert cDNA Synthesis Master Mix

R5101-200 4X50 rxns
EUR 1211

Seamless cloning Master Mix (Kit)

B632219 40RXN, 40prep
EUR 266.63

Accuris Taq Plus Master Mix

PR1001-TP-1000 1 PC
EUR 827.41

Accuris Taq Plus Master Mix

PR1001-TP-200 1 PC
EUR 242.84

Accuris Taq Plus Master Mix

PR1001-TP-S 1 PC
EUR 69.79

2 × Taq Plus Master Mix

P211-01 5 ml
EUR 134

2 × Taq Plus Master Mix

P211-02 15 ml
EUR 193

2 × Taq Plus Master Mix

P211-03 50 ml
EUR 389

2 × Rapid Taq Master Mix

P222-01 5 ml (5×1ml)
EUR 120

2 × Rapid Taq Master Mix

P222-02 15 ml (15×1ml)
EUR 153

2 × Rapid Taq Master Mix

P222-03 50 ml (50 x 1 ml)
EUR 257

2 × Rapid Taq Master Mix

P222-04 50 ml (10×5ml)
EUR 257

2 × Vazyme LAmp Master Mix

P311-01 1 ml
EUR 137

2 × Vazyme LAmp Master Mix

P311-02 5 ml
EUR 212

2 × Vazyme LAmp Master Mix

P311-03 15 ml
EUR 401

2 × Phanta Max Master Mix

P515-01 1 ml
EUR 145

2 × Phanta Max Master Mix

P515-02 5 ml
EUR 269

2 × Phanta Max Master Mix

P515-03 15 ml
EUR 575

AceQ qPCR Probe Master Mix

Q112-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 221

AceQ qPCR Probe Master Mix

Q112-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 646

AceQ U+ Probe Master Mix

Q113-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 267

AceQ U+ Probe Master Mix

Q113-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 842

Maximo Dry-Master Mix (Lyophilized Polymerase)

S295 192 rcs (20µl, in plates or tubes)
EUR 133

amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)

P7000-005 5x1 ml
EUR 219

amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)

P7000-010 10x1 ml
EUR 317

amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)

P7000-050 50x1 ml
EUR 1211

amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)

P7000-100 100x1 ml
EUR 2102

amfiRivert II cDNA Synthesis Master Mix

R5500-050 50 rxns
EUR 374

amfiRivert II cDNA Synthesis Master Mix

R5500-100 2x50rxns
EUR 577

amfiRivert cDNA Synthesis Prime Master Mix

R5610-050 50 rxns
EUR 412

amfiRivert cDNA Synthesis Prime Master Mix

R5610-100 2x50 rxns
EUR 671

amfiRivert cDNA Synthesis Prime Master Mix

R5610-200 4X50 rxns
EUR 1211

amfiRivert cDNA Synthesis Prime Master Mix

R5610-500 10x50 rxns
EUR 2548

2xEs Taq Master Mix (with Dyes)

W0690-1 - Ask for price

2xEs Taq Master Mix (with Dyes)

W0690-5 - Ask for price

Fast Probe Master Mix (200 rxn)

31005 2x1ML
EUR 234
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 2x1ML

Fast Probe Master Mix (500 rxn)

31005-1 5x1ML
EUR 466
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5x1ML

Fast Probe Master Mix (5000 rxn)

31005-2 50x1ML
EUR 3871
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 50x1ML

PCR-EZ D-PCR MASTER MIX

BS294 100RXN, 100prep
EUR 93.5

Pfu 2x Master Mix - 200 Reactions

3326 1/EA
EUR 300

Gloria Nova HS 2x Master Mix

RK20717 1mL Ask for price

Entrans 2X qPCR Probe Master Mix

RK21208 40 RXN Ask for price

2x SYBR Green qPCR Master Mix

B21202 5 mL
EUR 224
Description: Our 2x SYBR Green qPCR master mix performs toe to toe in all qPCR assays with the most well known brands on the market but surpases them significantly in cost-efficiency.

2x SYBR Green qPCR Master Mix

B21203 25 mL
EUR 856
Description: Our 2x SYBR Green qPCR master mix performs toe to toe in all qPCR assays with the most well known brands on the market but surpases them significantly in cost-efficiency.

Accuris Hot Start Taq Master Mix

PR1001-HS-1000 1 PC
EUR 490.87

Accuris Hot Start Taq Master Mix

PR1001-HS-200 1 PC
EUR 169.47

Accuris Taq Master Mix Red Dye

PR1001-R-1000 1 PC
EUR 300.26

Accuris Taq Master Mix Red Dye

PR1001-R-200 1 PC
EUR 121.62

Accuris Taq Master Mix Red Dye

PR1001-R-S 1 PC
EUR 69.79

2× EpiArt HS Taq Master Mix

EM201-01 1ml
EUR 145

2× EpiArt HS Taq Master Mix

EM201-02 5 ml (5×1ml)
EUR 303

2× EpiArt HS Taq Master Mix

EM201-03 15 ml (15×1ml)
EUR 642

2 × Taq Master Mix (Dye Plus)

P112-01 5 ml
EUR 117

2 × Taq Master Mix (Dye Plus)

P112-02 15 ml
EUR 146

2 × Taq Master Mix (Dye Plus)

P112-03 50 ml
EUR 236

2 × AceTaq Master Mix (Dye Plus)

P412-01 1 ml
EUR 119

2 × AceTaq Master Mix (Dye Plus)

P412-02 5 ml
EUR 158

2 × AceTaq Master Mix (Dye Plus)

P412-03 15 ml
EUR 262

AceQ Universal SYBR qPCR Master Mix

Q511-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 221

AceQ Universal SYBR qPCR Master Mix

Q511-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 646

ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix

Q711-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 221

ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix

Q711-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 646

ChamQ Geno-SNP Probe Master Mix

Q811-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 277

ChamQ Geno-SNP Probe Master Mix

Q811-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 923

Reverse Transcriptase RT PCR Master Mix (5X)

MB1002-100reactions 100 reactions
EUR 514

Reverse Transcriptase RT PCR Master Mix (5X)

MB1002-200reactions 200 reactions
EUR 746

Reverse Transcriptase RT PCR Master Mix (5X)

MB1002-25reactions 25 reactions
EUR 189

SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX)

HY-K0521 1 mL (100 rxns)
EUR 113

SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX)

HY-K0522 5 mL (500 rxns )
EUR 257

SYBR Green qPCR Master Mix (No ROX)

HY-K0523 5 mL (500 rxns )
EUR 257

amfiFusion High Fidelity PCR Master Mix(2X)

P0342-010 2x50 rxns
EUR 253

amfiFusion High Fidelity PCR Master Mix(2X)

P0342-025 5X50 rxns
EUR 455

amfiFusion High Fidelity PCR Master Mix(2X)

P0342-050 10X50 rxns
EUR 779

amfiFusion High Fidelity PCR Master Mix(2X)

P0342-100 20x50 rxns
EUR 1333

amfiSure Ultra Fidelity PCR Master Mix(2X)

P0346-001 1ml
EUR 280

amfiSure Ultra Fidelity PCR Master Mix(2X)

P0346-002 2x1ml
EUR 482

amfiSure Ultra Fidelity PCR Master Mix(2X)

P0346-005 5x1ml
EUR 828

amfiSure Ultra Fidelity PCR Master Mix(2X)

P0346-010 10x1ml
EUR 1360

amfiRivert Sensi cDNA Synthesis Master Mix(4X)

R6200-050 50 rxns
EUR 334

amfiRivert Sensi cDNA Synthesis Master Mix(4X)

R6200-100 2X50 rxns
EUR 536

amfiRivert Sensi cDNA Synthesis Master Mix(4X)

R6200-200 4x50 rxns
EUR 874

amfiRivert Sensi cDNA Synthesis Master Mix(4X)

R6200-500 10X50 rxns
EUR 1535

HotStart PCR Master mix (2X, Green Dye)

BS9291 5X1mL, 5ml
EUR 209.5

HotStart PCR Master mix (2X, Green Dye)

BS9292 1ml
EUR 96.4

Taq PCR Master Mix (2X, Blue Dye)

BS9295 1ml
EUR 84.8

Taq PCR Master Mix (2X, Blue Dye)

BS9296 5ml
EUR 189.2

Taq PCR Master Mix (2X, Red Dye)

BS9297 1ml
EUR 84.8

Taq PCR Master Mix (2X, Red Dye)

BS9298 5ml
EUR 189.2

2×Taq PCR Master Mix(with dye)

K1034-1 1 ml
EUR 73

2×Taq PCR Master Mix(with dye)

K1034-100 100×1 ml
EUR 792

2×Taq PCR Master Mix(with dye)

K1034-20 20×1 ml
EUR 282

2×Taq PCR Master Mix(with dye)

K1034-5 5×1 ml
EUR 119

2×Taq PCR Master Mix(with dye)

K1034-50 50×1 ml
EUR 514

miRNA Universal SYBR® qPCR Master Mix

MQ101-01 125 rxn(20 μl/rxn)
EUR 138

miRNA Universal SYBR® qPCR Master Mix

MQ101-02 500 rxn(20 μl/rxn)
EUR 242

2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)

P212-01 5 ml
EUR 133

2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)

P212-02 15 ml
EUR 193

2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)

P212-03 50 ml
EUR 389

2 × Vazyme LAmp Master Mix (Dye Plus)

P312-01 1 ml
EUR 138

2 × Vazyme LAmp Master Mix (Dye Plus)

P312-02 5 ml
EUR 212

2 × Vazyme LAmp Master Mix (Dye Plus)

P312-03 15 ml
EUR 401

2 × Phanta Max Master Mix (Dye Plus)

P525-01 1 ml
EUR 145

2 × Phanta Max Master Mix (Dye Plus)

P525-02 5 ml
EUR 269

2 × Phanta Max Master Mix (Dye Plus)

P525-03 15 ml
EUR 575

AceQ qPCR SYBR® Green Master Mix

Q111-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 221

AceQ qPCR SYBR® Green Master Mix

Q111-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 646

AceQ U+ Universal Probe Master Mix V2

Q513-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 267

AceQ U+ Universal Probe Master Mix V2

Q513-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 842

Maximo Dry-Master Mix (Lyophilized Hot-Start Polymerase)

S295H 192 rcs (20µl, in plates or tubes)
EUR 159

RT Master Mix for qPCR (gDNA digester plus)

HY-K0511 1 mL (100 rxns)
EUR 315

amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

Q5601-001 1ml
EUR 146

amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

Q5601-002 2x1ml
EUR 207

amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

Q5601-005 5x1ml
EUR 266

amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

Q5601-010 10x1ml
EUR 442

amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

Q5601-050 50x1ml
EUR 1670

amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

Q5701-001 1ml
EUR 174

amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

Q5701-002 2x1ml
EUR 266

amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

Q5701-005 5x1ml
EUR 469

amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

Q5701-010 10x1ml
EUR 739

amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

Q5701-050 50x1ml
EUR 2885

amfiRivert Platinum ONE cDNA Synthesis Master Mix(4X)

R6100-050 50 rxns
EUR 300

amfiRivert Platinum ONE cDNA Synthesis Master Mix(4X)

R6100-100 2X50 rxns
EUR 482

amfiRivert Platinum ONE cDNA Synthesis Master Mix(4X)

R6100-200 4x50 rxns
EUR 779

amfiRivert Platinum ONE cDNA Synthesis Master Mix(4X)

R6100-500 10X50 rxns
EUR 1427

Fast EvaGreen Master Mix for qPCR(200 rxn)

31003 2x1ML
EUR 204
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 2x1ML

Fast EvaGreen Master Mix for qPCR (500 rxn)

31003-1 5x1ML
EUR 386
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5x1ML

Fast EvaGreen Master Mix for qPCR (5000 rxn)

31003-2 50x1ML
EUR 3116
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 50x1ML

Fast Probe Master Mix, trial size (100 rxn)

31005-T 1ML
EUR 141
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1ML

Fast Probe Master Mix with Rox (200 rxn)

31016 2x1mL
EUR 234
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 2x1mL

Fast Probe Master Mix with Rox (500 rxn)

31016-1 5x1mL
EUR 466
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5x1mL

Fast Probe Master Mix with Rox (5000 rxn)

31016-2 50x1mL
EUR 3871
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 50x1mL

Fast Plus EvaGreen qPCR Master Mix (200 rxn)

31020 2x1mL
EUR 228
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 2x1mL

Fast Plus EvaGreen qPCR Master Mix (500 rxn)

31020-1 5x1mL
EUR 437
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5x1mL

Fast Plus EvaGreen qPCR Master Mix (5000 rxn)

31020-2 50x1mL
EUR 3576
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 50x1mL

Hot Start Taq 2x Master Mix - 500 Reactions

3296 1/EA
EUR 268

Er is melding gemaakt van het gebruik van kritisch belangrijke antimicrobiële stoffen met de hoogste prioriteit (HPCIA) die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn vermeld bij dieren, met name chinolonen (76,8%) en cefalosporines van de derde generatie (47,8%). Bij multivariabele regressieanalyse van de risicofactoren bleken het gebrek aan medewerking van de melkveehouders bij het afronden van een voorgeschreven antibioticakuur door de dierenarts en de vraag naar antibioticagebruik zelfs in omstandigheden waarbij antibioticagebruik niet nodig was significant geassocieerd met het resultaat. variabele “falen van de behandeling” met respectievelijke kansen van 1,8 (95% BI: 1,1-3,0) en 3,6 (95% BI: 2,3-5,8) (p <0,05).