Waarom door voedsel en water overgedragen parasieten belangrijk zijn voor dierenartsen

Waarom door voedsel en water overgedragen parasieten belangrijk zijn voor dierenartsen

Parasieten, waaronder wormen en protisten, zijn pathogenen die verantwoordelijk zijn voor door water en voedsel overgedragen ziekten in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Hun wereldwijde incidentie is moeilijk in te schatten, maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft aangegeven dat de wereldwijde ziektelast van 11 door water en voedsel overgedragen parasitaire ziekten verantwoordelijk is voor het veroorzaken van meer dan 407 miljoen ziekten, resulterend in naar schatting 94.000 doden en 11 miljoen invaliditeit. -aangepaste levensjaren (DALY’s).

Desalniettemin worden parasieten, in vergelijking met bacteriën en virussen, vaak over het hoofd gezien als etiologische veroorzakers van door voedsel of water overgedragen ziekten; dit is te wijten aan een verscheidenheid aan redenen, waaronder de moeilijkheid van hun identificatie in omgevingsmatrices en omdat veel een lange periode tussen infectie en symptomen hebben, waardoor het moeilijk is om infectiedragers te impliceren.

Deze speciale uitgave omvat 17 artikelen die de meer significante water- en voedselgedragen parasieten van zoönotisch belang bevatten vanwege hun relevantie, waarbij alle groepen parasieten (protisten, cestoden, trematoden en nematoden) vertegenwoordigd zijn. De gemiddelde KAP-score van dierenartsen, slechte landbouwpraktijken, gebrek aan bewustzijn bij boeren over verstandig antibioticagebruik en gebrek aan antibioticabeheer zijn de belangrijkste factoren die aandacht behoeven om de stijgende AMR in de veterinaire sector in India te bestrijden.

Elk hoofdstuk behandelt relevante aspecten met betrekking tot het belang van de parasiet in voedsel en water, inclusief een overzicht van uitbraken waar relevant, informatie over fundamentele epidemiologische aspecten zoals transmissie, levenscyclus en gastheerbereik, klinische aspecten zoals pathogenese, diagnose en behandeling, een een overzicht van de vooruitzichten voor controle in water of de voedselketen, en tot slot, het geven van de mening van de auteurs over toekomstig onderzoek of studies die nodig zijn om de controle van overdracht op mensen via voedsel of water te verbeteren.

Antimicrobiële resistentie bij gezelschapsdieren – De houding van dierenartsen en het voorschrijven van doktersvoorschrift in Portugal

Antimicrobiële resistentie die wordt overgedragen door gezelschapsdieren is een bedreiging voor de volksgezondheid die nog wordt versterkt door de relatie van het huisdier met de mens. Deze studie heeft tot doel inzicht te krijgen in de houding en drijfveren van het voorschrijven van antimicrobiële (AM) onder gezelschapsdierenartsen in Portugal en maatregelen te identificeren om antimicrobiële resistentie (AMR) te bestrijden. Deze cross-sectionele studie is gebaseerd op een vragenlijst met 417 respondenten die de Portugese veterinaire populatie vertegenwoordigen. De resultaten maakten het mogelijk de respondenten te groeperen volgens de voorgeschreven houding.

Er werden twee soorten dierenartsen geïdentificeerd: degenen die de voorkeur geven aan behandelingen op basis van de symptomen van de dieren en hun eigen ervaring – empirisch georiënteerd type – en degenen die verwijzen naar een begeleidingsprotocol om te helpen bij het nemen van een beslissing – protocolgeoriënteerd type. Respondenten werkzaam in ziekenhuizen vertoonden een positieve associatie met het gebruik van begeleidingsprotocollen. Voor beide groepen was werkzaamheid de belangrijkste motor achter het voorschrijven, wat suggereert dat ongeacht de houding bij het voorschrijven, het doel van de dierenarts is om positieve klinische resultaten te behalen.

De meeste respondenten geven de voorkeur aan empirisch georiënteerde recepten, verklaren dat er geen protocollen zijn voor het verstandig gebruik van AM op de werkplek en verwijzen niet naar problemen met AMR of de noodzaak van maatregelen ter versterking van de hygiëne bij de eigenaren. Eigenaren vragen minder vaak AM’s aan bij dierenartsen ouder dan 43 jaar. Er werd ontdekt dat de communicatie tussen eigenaren en dierenartsen over de risico’s van AMR slecht was en verbeterd moest worden en dat de goedkeuring van een nationale richtlijn voor het adequaat gebruik van AM gericht op gezelschapsdieren gunstig zou zijn.

Waarom door voedsel en water overgedragen parasieten belangrijk zijn voor dierenartsen

Kennis, houding en praktijken (KAP) -onderzoek onder dierenartsen en risicofactoren met betrekking tot antimicrobieel gebruik en falen van de behandeling in melkveebedrijven in India

Het willekeurige gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergezondheidssector draagt ​​enorm bij aan antimicrobiële resistentie (AMR). De huidige studie heeft tot doel het antimicrobiële gebruikspatroon en de risicofactoren voor AMR in de veehouderijsector van India te beoordelen. Een cross-sectioneel onderzoek naar kennis, houding en praktijk (KAP) onder dierenartsen werd uitgevoerd met behulp van een vragenlijst met 52 parameters die verband houden met antibioticagebruik en de opkomst van AMR in melkveestapels. De KAP-scores van de respondenten werden geschat op basis van hun kennisniveau, houding en praktijk.

Bovendien werden risicofactoren geassocieerd met falen van de behandeling geanalyseerd door middel van univariabele en multivariabele analyses. Van de in totaal 466 respondenten had de meerderheid een gemiddelde kennis (69,5%), een neutrale houding (93,2%) en matige praktijkscores (51,3%) ten aanzien van oordeelkundig antibioticagebruik. Dierenartsen meldden mastitis (88,0%), voortplantingsstoornissen (76,6%) en hemoprotozoaire infecties (49,6%) als de top drie ziektetoestanden die antibioticagebruik vereisen. De meeste dierenartsen (90,6%) gebruikten hun “eigen ervaring” als belangrijkste criterium voor de keuze van antibiotica.

Taqman Master Mix-ROX
M1124-500
EUR 441
Taqman Master Mix-Low ROX
M1123-500
EUR 441
Jade? Master Mix
M1105-500
EUR 441
2 × AceTaq Master Mix
P411-01 1 ml
EUR 119
2 × AceTaq Master Mix
P411-02 5 ml
EUR 158
2 × AceTaq Master Mix
P411-03 15 ml
EUR 262
amfiSure PCR Master Mix
P0311-010 2x50 rxns
EUR 126
amfiSure PCR Master Mix
P0311-025 5X50 rxns
EUR 165
amfiSure PCR Master Mix
P0311-050 10X50 rxns
EUR 219
amfiSure PCR Master Mix
P0311-100 10x1ml
EUR 286
amfiSure PCR Master Mix
P0311-125 15X50 rxns
EUR 278
amfiSure PCR Master Mix
P0311-200 20x1ml
EUR 469
amfiSure PCR Master Mix
P0311-250 50x50 rxns
EUR 752
amfiSure PCR Master Mix
P0311-500 100x50 rxns
EUR 1258
amfiXpand PCR Master Mix
P0331-010 2X50 rxns
EUR 151
amfiXpand PCR Master Mix
P0331-025 5X50 rxns
EUR 273
amfiXpand PCR Master Mix
P0331-050 10X50 rxns
EUR 448
amfiXpand PCR Master Mix
P0331-250 50x50 rxns
EUR 1873
2 × Taq Master Mix
P111-01 5 ml
EUR 117
2 × Taq Master Mix
P111-02 15 ml
EUR 146
2 × Taq Master Mix
P111-03 50 ml
EUR 236
Accuris Taq Master Mix
PR1001-1000 1 PC
EUR 300.26
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.
Accuris Taq Master Mix
PR1001-200 1 PC
EUR 121.62
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.
Accuris Taq Master Mix
PR1001-S 1 PC
EUR 69.79
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.
SYBR Green qPCR Master Mix
HY-K0501 5 mL (500 rxns)
EUR 263
RT Master Mix for qPCR
HY-K0510 1 mL (100 rxns)
EUR 291
2 × Phanta Max Master Mix
P515-01 1 ml
EUR 145
2 × Phanta Max Master Mix
P515-02 5 ml
EUR 269
2 × Phanta Max Master Mix
P515-03 15 ml
EUR 575
amfiSure Prime PCR Master Mix
P1311-025 5X50 rxns
EUR 161
amfiSure Prime PCR Master Mix
P1311-050 10X50 rxns
EUR 219
amfiSure Prime PCR Master Mix
P1311-125 15X50 rxns
EUR 273
amfiSure Prime PCR Master Mix
P1311-250 50x50 rxns
EUR 739
amfiSure Prime PCR Master Mix
P1311-500 100x50 rxns
EUR 1238
2 × Taq Plus Master Mix
P211-01 5 ml
EUR 134
2 × Taq Plus Master Mix
P211-02 15 ml
EUR 193
2 × Taq Plus Master Mix
P211-03 50 ml
EUR 389
2 × Rapid Taq Master Mix
P222-01 5 ml (5×1ml)
EUR 120
2 × Rapid Taq Master Mix
P222-02 15 ml (15×1ml)
EUR 153
2 × Rapid Taq Master Mix
P222-03 50 ml (50 x 1 ml)
EUR 257
2 × Rapid Taq Master Mix
P222-04 50 ml (10×5ml)
EUR 257
amfiSure Advanced PCR Master Mix
P2311-025 5X50 rxns
EUR 165
amfiSure Advanced PCR Master Mix
P2311-050 10X50 rxns
EUR 223
amfiSure Advanced PCR Master Mix
P2311-125 15X50 rxns
EUR 282
amfiSure Advanced PCR Master Mix
P2311-250 50x50 rxns
EUR 752
amfiSure Advanced PCR Master Mix
P2311-500 100x50 rxns
EUR 1279
2 × Vazyme LAmp Master Mix
P311-01 1 ml
EUR 137
2 × Vazyme LAmp Master Mix
P311-02 5 ml
EUR 212
2 × Vazyme LAmp Master Mix
P311-03 15 ml
EUR 401
Accuris Taq Plus Master Mix
PR1001-TP-1000 1 PC
EUR 827.41
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.
Accuris Taq Plus Master Mix
PR1001-TP-200 1 PC
EUR 242.84
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.
Accuris Taq Plus Master Mix
PR1001-TP-S 1 PC
EUR 69.79
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.
amfiRivert cDNA Synthesis Master Mix
R5101-050 50 rxns
EUR 415
amfiRivert cDNA Synthesis Master Mix
R5101-100 2X50 rxns
EUR 847
amfiRivert cDNA Synthesis Master Mix
R5101-200 4X50 rxns
EUR 1211
AceQ qPCR Probe Master Mix
Q112-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 221
AceQ qPCR Probe Master Mix
Q112-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 646
AceQ U+ Probe Master Mix
Q113-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 267
AceQ U+ Probe Master Mix
Q113-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 842
Seamless cloning Master Mix (Kit)
B632219 40RXN, 40prep
EUR 266.63
 • Product category: Molecular Biology Kits/Cloning/Cloning Kits (Flexible)
Fast Probe Master Mix (200 rxn)
31005 2x1ML
EUR 234
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 2x1ML
Fast Probe Master Mix (500 rxn)
31005-1 5x1ML
EUR 466
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5x1ML
Fast Probe Master Mix (5000 rxn)
31005-2 50x1ML
EUR 3871
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 50x1ML
Pfu 2x Master Mix - 200 Reactions
3326 1/EA
EUR 300
2x SYBR Green qPCR Master Mix
B21202 5 mL
EUR 224
Description: Our 2x SYBR Green qPCR master mix performs toe to toe in all qPCR assays with the most well known brands on the market but surpases them significantly in cost-efficiency.
2x SYBR Green qPCR Master Mix
B21203 25 mL
EUR 856
Description: Our 2x SYBR Green qPCR master mix performs toe to toe in all qPCR assays with the most well known brands on the market but surpases them significantly in cost-efficiency.
2× EpiArt HS Taq Master Mix
EM201-01 1ml
EUR 145
2× EpiArt HS Taq Master Mix
EM201-02 5 ml (5×1ml)
EUR 303
2× EpiArt HS Taq Master Mix
EM201-03 15 ml (15×1ml)
EUR 642
2 × AceTaq Master Mix (Dye Plus)
P412-01 1 ml
EUR 119
2 × AceTaq Master Mix (Dye Plus)
P412-02 5 ml
EUR 158
2 × AceTaq Master Mix (Dye Plus)
P412-03 15 ml
EUR 262
amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)
P7000-005 5x1 ml
EUR 219
amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)
P7000-010 10x1 ml
EUR 317
amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)
P7000-050 50x1 ml
EUR 1211
amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)
P7000-100 100x1 ml
EUR 2102
2 × Taq Master Mix (Dye Plus)
P112-01 5 ml
EUR 117
2 × Taq Master Mix (Dye Plus)
P112-02 15 ml
EUR 146
2 × Taq Master Mix (Dye Plus)
P112-03 50 ml
EUR 236
Accuris Hot Start Taq Master Mix
PR1001-HS-1000 1 PC
EUR 490.87
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.
Accuris Hot Start Taq Master Mix
PR1001-HS-200 1 PC
EUR 169.47
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.
Accuris Taq Master Mix Red Dye
PR1001-R-1000 1 PC
EUR 300.26
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.
Accuris Taq Master Mix Red Dye
PR1001-R-200 1 PC
EUR 121.62
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.
Accuris Taq Master Mix Red Dye
PR1001-R-S 1 PC
EUR 69.79
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.
amfiRivert II cDNA Synthesis Master Mix
R5500-050 50 rxns
EUR 374
amfiRivert II cDNA Synthesis Master Mix
R5500-100 2x50rxns
EUR 577
amfiRivert cDNA Synthesis Prime Master Mix
R5610-050 50 rxns
EUR 412
amfiRivert cDNA Synthesis Prime Master Mix
R5610-100 2x50 rxns
EUR 671
amfiRivert cDNA Synthesis Prime Master Mix
R5610-200 4X50 rxns
EUR 1211
amfiRivert cDNA Synthesis Prime Master Mix
R5610-500 10x50 rxns
EUR 2548
Maximo Dry-Master Mix (Lyophilized Polymerase)
S295 192 rcs (20µl, in plates or tubes)
EUR 133
AceQ Universal SYBR qPCR Master Mix
Q511-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 221
AceQ Universal SYBR qPCR Master Mix
Q511-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 646
ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix
Q711-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 221
ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix
Q711-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 646
ChamQ Geno-SNP Probe Master Mix
Q811-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 277
ChamQ Geno-SNP Probe Master Mix
Q811-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 923
2xEs Taq Master Mix (with Dyes)
W0690-1 NULL
EUR 0
2xEs Taq Master Mix (with Dyes)
W0690-5 NULL
EUR 0
PCR-EZ D-PCR MASTER MIX
BS294 100RXN, 100prep
EUR 93.5
 • Product category: PCR Related/PCR Premix (dPCR)/dPCR Premix + Taq
SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX)
HY-K0521 1 mL (100 rxns)
EUR 113
SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX)
HY-K0522 5 mL (500 rxns )
EUR 257
SYBR Green qPCR Master Mix (No ROX)
HY-K0523 5 mL (500 rxns )
EUR 257
2×Taq PCR Master Mix(with dye)
K1034-1 1 ml
EUR 73
2×Taq PCR Master Mix(with dye)
K1034-100 100×1 ml
EUR 792
2×Taq PCR Master Mix(with dye)
K1034-20 20×1 ml
EUR 282
2×Taq PCR Master Mix(with dye)
K1034-5 5×1 ml
EUR 119
2×Taq PCR Master Mix(with dye)
K1034-50 50×1 ml
EUR 514
2 × Phanta Max Master Mix (Dye Plus)
P525-01 1 ml
EUR 145
2 × Phanta Max Master Mix (Dye Plus)
P525-02 5 ml
EUR 269
2 × Phanta Max Master Mix (Dye Plus)
P525-03 15 ml
EUR 575
2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)
P212-01 5 ml
EUR 133
2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)
P212-02 15 ml
EUR 193
2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)
P212-03 50 ml
EUR 389
2 × Vazyme LAmp Master Mix (Dye Plus)
P312-01 1 ml
EUR 138
2 × Vazyme LAmp Master Mix (Dye Plus)
P312-02 5 ml
EUR 212
2 × Vazyme LAmp Master Mix (Dye Plus)
P312-03 15 ml
EUR 401
amfiFusion High Fidelity PCR Master Mix(2X)
P0342-010 2x50 rxns
EUR 253
amfiFusion High Fidelity PCR Master Mix(2X)
P0342-025 5X50 rxns
EUR 455
amfiFusion High Fidelity PCR Master Mix(2X)
P0342-050 10X50 rxns
EUR 779
amfiFusion High Fidelity PCR Master Mix(2X)
P0342-100 20x50 rxns
EUR 1333
amfiSure Ultra Fidelity PCR Master Mix(2X)
P0346-001 1ml
EUR 280
amfiSure Ultra Fidelity PCR Master Mix(2X)
P0346-002 2x1ml
EUR 482
amfiSure Ultra Fidelity PCR Master Mix(2X)
P0346-005 5x1ml
EUR 828
amfiSure Ultra Fidelity PCR Master Mix(2X)
P0346-010 10x1ml
EUR 1360
miRNA Universal SYBR® qPCR Master Mix
MQ101-01 125 rxn(20 μl/rxn)
EUR 138
miRNA Universal SYBR® qPCR Master Mix
MQ101-02 500 rxn(20 μl/rxn)
EUR 242
Reverse Transcriptase RT PCR Master Mix (5X)
MB1002-100reactions 100 reactions
EUR 514
Reverse Transcriptase RT PCR Master Mix (5X)
MB1002-200reactions 200 reactions
EUR 746
Reverse Transcriptase RT PCR Master Mix (5X)
MB1002-25reactions 25 reactions
EUR 189
amfiRivert Sensi cDNA Synthesis Master Mix(4X)
R6200-050 50 rxns
EUR 334
amfiRivert Sensi cDNA Synthesis Master Mix(4X)
R6200-100 2X50 rxns
EUR 536
amfiRivert Sensi cDNA Synthesis Master Mix(4X)
R6200-200 4x50 rxns
EUR 874
amfiRivert Sensi cDNA Synthesis Master Mix(4X)
R6200-500 10X50 rxns
EUR 1535
AceQ qPCR SYBR® Green Master Mix
Q111-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 221
AceQ qPCR SYBR® Green Master Mix
Q111-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 646
AceQ U+ Universal Probe Master Mix V2
Q513-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 267
AceQ U+ Universal Probe Master Mix V2
Q513-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 842
HotStart PCR Master mix (2X, Green Dye)
BS9291 5X1mL, 5ml
EUR 209.5
 • Product category: PCR Related/PCR Premix (qPCR)/qPCR Premix + Taq
HotStart PCR Master mix (2X, Green Dye)
BS9292 1ml
EUR 96.4
 • Product category: PCR Related/PCR Premix (qPCR)/qPCR Premix + Taq
Taq PCR Master Mix (2X, Blue Dye)
BS9295 1ml
EUR 84.8
 • Product category: PCR Related/PCR Premix (qPCR)/qPCR Premix + Taq
Taq PCR Master Mix (2X, Blue Dye)
BS9296 5ml
EUR 189.2
 • Product category: PCR Related/PCR Premix (qPCR)/qPCR Premix + Taq
Taq PCR Master Mix (2X, Red Dye)
BS9297 1ml
EUR 84.8
 • Product category: PCR Related/PCR Premix (qPCR)/qPCR Premix + Taq
Taq PCR Master Mix (2X, Red Dye)
BS9298 5ml
EUR 189.2
 • Product category: PCR Related/PCR Premix (qPCR)/qPCR Premix + Taq
Fast EvaGreen Master Mix for qPCR(200 rxn)
31003 2x1ML
EUR 204
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 2x1ML
Fast EvaGreen Master Mix for qPCR (500 rxn)
31003-1 5x1ML
EUR 386
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5x1ML
Fast EvaGreen Master Mix for qPCR (5000 rxn)
31003-2 50x1ML
EUR 3116
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 50x1ML
Fast Probe Master Mix, trial size (100 rxn)
31005-T 1ML
EUR 141
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1ML
Fast Probe Master Mix with Rox (200 rxn)
31016 2x1mL
EUR 234
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 2x1mL
Fast Probe Master Mix with Rox (500 rxn)
31016-1 5x1mL
EUR 466
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5x1mL
Fast Probe Master Mix with Rox (5000 rxn)
31016-2 50x1mL
EUR 3871
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 50x1mL
Fast Plus EvaGreen qPCR Master Mix (200 rxn)
31020 2x1mL
EUR 228
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 2x1mL
Fast Plus EvaGreen qPCR Master Mix (500 rxn)
31020-1 5x1mL
EUR 437
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5x1mL
Fast Plus EvaGreen qPCR Master Mix (5000 rxn)
31020-2 50x1mL
EUR 3576
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 50x1mL
Hot Start Taq 2x Master Mix - 500 Reactions
3296 1/EA
EUR 268
2x SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX)
B21402 5 ml
EUR 224
Description: 2x SYBR Green qPCR master mix (High ROX) utilizes a special performance-enhanced Taq DNA polymerase protected via a hot-start activation technique, and optimized qPCR buffer system to perform SYBR
2x SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX)
B21403 25 ml
EUR 856
Description: 2x SYBR Green qPCR master mix (High ROX) utilizes a special performance-enhanced Taq DNA polymerase protected via a hot-start activation technique, and optimized qPCR buffer system to perform SYBR
2x SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX)
B21702 5 ml
EUR 224
Description: 2x SYBR Green qPCR master mix (Low ROX) utilizes a special performance-enhanced Taq DNA polymerase protected via a hot-start activation technique, and optimized qPCR buffer system to perform SYBR
2x SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX)
B21703 25 ml
EUR 856
Description: 2x SYBR Green qPCR master mix (Low ROX) utilizes a special performance-enhanced Taq DNA polymerase protected via a hot-start activation technique, and optimized qPCR buffer system to perform SYBR
RT Master Mix for qPCR (gDNA digester plus)
HY-K0511 1 mL (100 rxns)
EUR 315
2× EpiArt HS Taq Master Mix (Dye Plus)
EM202-01 1ml
EUR 145
2× EpiArt HS Taq Master Mix (Dye Plus)
EM202-02 5 ml (5×1ml)
EUR 303
2× EpiArt HS Taq Master Mix (Dye Plus)
EM202-03 15 ml (15×1ml)
EUR 642
2 × Taq Plus Master Mix II (Dye Plus)
P213-01 5 ml
EUR 134
2 × Taq Plus Master Mix II (Dye Plus)
P213-02 15 ml
EUR 193
2 × Taq Plus Master Mix II (Dye Plus)
P213-03 50 ml
EUR 389
Accuris Hot Start Taq Master Mix Red Dye
PR1001-HSR-1000 1 PC
EUR 490.87
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.
Accuris Hot Start Taq Master Mix Red Dye
PR1001-HSR-200 1 PC
EUR 169.47
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.
Accuris Hot Start Taq Master Mix Red Dye
PR1001-HSR-S 1 PC
EUR 69.79
 • To order instruments in 115V / US plug please delete the 'E' off the order code.European 2 pin plugs will be supplied as standard, please request UK if required.

Er is melding gemaakt van het gebruik van kritisch belangrijke antimicrobiële stoffen met de hoogste prioriteit (HPCIA) die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn vermeld bij dieren, met name chinolonen (76,8%) en cefalosporines van de derde generatie (47,8%). Bij multivariabele regressieanalyse van de risicofactoren bleken het gebrek aan medewerking van de melkveehouders bij het afronden van een voorgeschreven antibioticakuur door de dierenarts en de vraag naar antibioticagebruik zelfs in omstandigheden waarbij antibioticagebruik niet nodig was significant geassocieerd met het resultaat. variabele “falen van de behandeling” met respectievelijke kansen van 1,8 (95% BI: 1,1-3,0) en 3,6 (95% BI: 2,3-5,8) (p <0,05).

Gedragsgezondheid en slaapproblemen bij dierenartsen van het Amerikaanse leger en veterinaire technici die deelnemen aan de Millennium Cohort Study

Gedragsgezondheid en slaapproblemen bij dierenartsen van het Amerikaanse leger en veterinaire technici die deelnemen aan de Millennium Cohort Study

Dierenartsen hadden een hogere prevalentie van psychische problemen, slaapproblemen en gebrek aan sociale ondersteuning dan niet-traumadokters, traumadokters of tandartsen. Bij multivariabele analyse hadden dierenartsen een grotere kans op psychische problemen, slaapproblemen en gebrek aan sociale steun, vergeleken met artsen en tandartsen samen; De kans op deze uitkomsten was ook hoger voor dierenartsen, vergeleken met verschillende individuele referentiegroepen. Veterinaire technici hadden een lagere prevalentie en een lagere kans op gebruik van psychotrope medicatie, vergeleken met medici. Om de prevalentie en relatieve kans op psychische problemen, zelfmoordgedachten, gebruik van psychotrope medicatie, drankprobleem,

slaapproblemen en gebrek aan sociale steun onder dierenartsen en veterinaire technici te bepalen, in vergelijking met andere medische professionals, in het Amerikaanse leger. Deze studie werd uitgevoerd in twee regio’s in Spanje (Catalonië en Galicië) via acht focusgroepen; vier voor melkveehouders en vier voor dierenartsen. De resultaten toonden aan dat melkveehouders en dierenartsen elkaar de verantwoordelijkheid toeschrijven voor het niet naleven van bioveiligheidspraktijken. Het onderzoek brengt tegenstrijdigheden aan het licht tussen dierenartsen en bepaalde individuele dierenartspraktijken die aan het onderzoek hebben meegewerkt, wat leidt tot twijfel en verwarring bij melkveehouders.

Er werden ook duidelijke percepties geïdentificeerd over de rol die overheden zouden moeten spelen met betrekking tot zowel opleiding als sancties als middel om de bioveiligheid op melkveebedrijven te verbeteren. Bovendien hadden de deelnemers verschillende meningen over de vraag of biobeveiligingsmaatregelen verplicht moeten worden gemaakt of vrijwillig moeten blijven. De resultaten van deze studie onderstrepen de noodzaak om initiatieven te bevorderen waarmee verschillende belanghebbenden, zoals dierenartsen, overheidsinstanties en melkveehouders, op consensus gebaseerde boodschappen kunnen ontwikkelen over de implementatie van bioveiligheidspraktijken.

Factoren die verband houden met de bezoekspecifieke tevredenheid van voedseldierenproducenten na interactie op de boerderij met een dierenarts

Effectieve communicatie blijkt positieve associaties te hebben met klanttevredenheid, klanttevredenheid en dierenartstevredenheid in de geneeskunde voor gezelschapsdieren. Een beter begrip van de rol van communicatie met betrekking tot deze resultaten, met name de tevredenheid van de producent, is waarschijnlijk gunstig voor de diergeneeskunde. De doelstellingen waren het identificeren van factoren die verband houden met de specifieke tevredenheid van het producentenbezoek na interacties tussen dierenarts en producent op de boerderij en het evalueren van de validiteit van de klanttevredenheidsvragenlijst voor gebruik in de geneeskunde van voedseldieren.

Een cross-sectionele steekproef van praktiserende voedseldierenartsen en hun producerende klanten werd gerekruteerd in Ontario, Canada. Direct na de interactie tussen dierenarts en producent vulden producenten een vragenlijst in die hun bezoekspecifieke tevredenheid en hun perceptie van de producentgerichtheid van de interactie beoordeelden. Dierenartsen vulden een vragenlijst in waarin hun perceptie van de producentgerichtheid van de interactie werd beoordeeld. Er werd een lineair regressiemodel ontwikkeld om factoren te identificeren die verband houden met de specifieke tevredenheid van het producentenbezoek.

Eenenveertig dierenartsen en 207 producenten namen deel. Factoren die verband hielden met de specifieke tevredenheid van producentenbezoeken waren onder meer de leeftijd van de producent (tevredenheid daalde met de leeftijd), het geslacht van de producent (mannen minder tevreden) en de perceptie van de producent van de score voor producentgerichtheid (de tevredenheid nam toe met de perceptie van de producent over de score voor producentgerichtheid). Bevindingen vergroten het bewustzijn van het belang van de perceptie van producenten over producentgerichtheid in de praktijk van voedseldieren en moedigen het gebruik ervan door dierenartsen van voedseldieren aan om naar positieve resultaten te streven.

Gedragsgezondheid en slaapproblemen bij dierenartsen van het Amerikaanse leger en veterinaire technici die deelnemen aan de Millennium Cohort Study

Percepties van Amerikaanse en Canadese dierenartsen over de kernvaccinatiepercentages van honden en katten en de impact van de anti-vaxx-beweging voor menselijke geneeskunde op de diergeneeskunde

Er werd een elektronische enquête verspreid om de perceptie van Amerikaanse en Canadese dierenartsen over de vaccinatiegraad van honden en katten te beoordelen. De grootste zorgen van dierenartsen bij het vaccineren van een gezonde volwassen hond waren anafylaxie, pijn op de injectieplaats en lethargie; voor katten omvatten deze zorgen vaccin-geassocieerd sarcoom, lethargie en pijn op de injectieplaats. Dierenartsen meldden dat de meest voorkomende zorgen die werden genoemd door onwillige of resistente klanten om hun honden of katten te vaccineren, de overtuiging waren dat vaccinaties duur en onnodig zijn of kunnen leiden tot chronische of ernstige ziekten.

Er was een positieve correlatie tussen een georganiseerde anti-vaxx-beweging tegen verplichte vaccinatie voor kinderen in hun gemeenschap en het aantal vaccinresistente of bezorgde cliënten. Dat het aantal resistente cliënten in verband werd gebracht met de aanwezigheid van een georganiseerde anti-vaxx-beweging, impliceert dat de menselijke anti-vaxx-beweging de mening van eigenaren van gezelschapsdieren over vaccinaties van gezelschapsdieren beïnvloedt. Gegevens van de Census of Veterinarians Survey, beheerd door de AVMA Economics Division in 2016 en 2017, werden geanalyseerd.

De Kolmogorov-Smirnov-test met twee steekproeven werd gebruikt om te bepalen of er een verschil bestond tussen inkomensverdelingen voor mannen en vrouwen op verschillende ervaringsniveaus. Kwantielregressie werd afzonderlijk uitgevoerd voor mannelijke en vrouwelijke respondenten om de directe effecten van individuele factoren op het inkomen te bepalen en om de effecten van praktijkbezit versus niet-eigendom op inkomen te vergelijken. De inkomensverdelingen van mannen en vrouwen waren ongelijk bij lagere ervaringsklassen, maar gelijk bij hogere ervaringsklassen.

ALV Real-Time PCR Kit

PD65-15 96t
EUR 1724.4
Description: Please check the datasheet of ALV Real-Time PCR Kit before using the test.

MULTIPLEX KIT PCR MASTITIS PCR kit

PCR-MPX218-48D 50T
EUR 425.8
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: An conventional PCR kit for detection of MULTIPLEX KIT PCR MASTITIS

MULTIPLEX KIT PCR MASTITIS PCR kit

PCR-MPX218-96D 100T
EUR 521.5
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: An conventional PCR kit for detection of MULTIPLEX KIT PCR MASTITIS

Vibrio Multiplex PCR kit

PCR-MPX257-48D 50T
EUR 425.8
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: An conventional PCR kit for detection of Vibrio Multiplex

Vibrio Multiplex PCR kit

PCR-MPX257-96D 100T
EUR 521.5
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: An conventional PCR kit for detection of Vibrio Multiplex

0.2ML CLEAR STRIP CAPS FOR REAL TIME PCR

PCR-2CP-RT-C 125/pk
EUR 223
Description: PCR Plates & Tubes; PCR Strip Tubes and Strip Caps - Axygen

MULTIPLEX KIT PCR Babesia & Theileria PCR kit

PCR-MPX401-48D 50T
EUR 425.8
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: An conventional PCR kit for detection of MULTIPLEX KIT PCR Babesia & Theileria

MULTIPLEX KIT PCR Babesia & Theileria PCR kit

PCR-MPX401-96D 100T
EUR 521.5
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: An conventional PCR kit for detection of MULTIPLEX KIT PCR Babesia & Theileria

Multiplex PCR Kit

PM101-01 50 rxn
EUR 204

Multiplex PCR Kit

PM101-02 200 rxn
EUR 470

Multiplex PCR Kit

PM101-03 1000 rxn
EUR 1672

Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit (Detection for 3 Genes )

RR-0479-02 25 tests/kit
EUR 1347
 • For use with PE5700, MJ-Opticon & other single color systems, ABI7000, ABI7300, ABI7500, ABI7900, ABI StepOne, StepOne plus, MJ-Opticon2, MJ-chromo4, MX3000P, MX3005P, Smart Cycler II, Rotor-Gene 6000, LightCycler 480, CFX 96, Life 96, Slan 96, iCycl
 • Show more
Description: Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit is used for the qualitative detection of a novel coronavirus, which was identified in 2019 at Wuhan City, Hubei Province, China, in upper respiratory tract specimens (nasopharyngeal extracts, deep cough sputum, etc.) and lower respiratory tract specimens (alveoli irrigation fluid, etc.) by real time PCR systems. It detects N gene, E gene and RdRp gene of 2019-nCoV. RR-0479-02 has been also approverd by CFDA for emergency use and is WHO standard.

MULTIPLEX KIT PCR Mycoplasma Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae PCR kit

PCR-MPX400-48D 50T
EUR 425.8
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: An conventional PCR kit for detection of MULTIPLEX KIT PCR Mycoplasma Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae

MULTIPLEX KIT PCR Mycoplasma Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae PCR kit

PCR-MPX400-96D 100T
EUR 521.5
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: An conventional PCR kit for detection of MULTIPLEX KIT PCR Mycoplasma Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae

hsa-mir-521 Real-time RT-PCR Detection Kit

20-abx097600
 • EUR 551.00
 • EUR 787.00
 • EUR 398.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 100 uL

11010 100 uL
EUR 59

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 2 mL

61010 2 mL
EUR 363

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 1.5 mL

51010 1.5 mL
EUR 331

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 1 mL

41010 1 mL
EUR 249

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 10 mL

81010 10 mL
EUR 869

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 5 mL

71010 5 mL
EUR 625

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 50 mL

91010 50 mL
EUR 3169

PrecisionX Multiplex gRNA Cloning Kit

CAS9-GRNA-KIT 10 rxn
EUR 445
 • Category: Cas9

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Salmonella enterica (invA)

31033 1kit
EUR 428
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Mycobacterium tuberculosis (groEL2)

31034 1kit
EUR 399
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Staphylococcus aureus (nuc)

31035 1kit
EUR 399
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Staphylococcus aureus (mecA)

31036 1kit
EUR 399
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - E. coli (uidA)

31050 1kit
EUR 428
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Listeria monocytogenes (hly)

31051 1kit
EUR 399
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Legionella pneumophila (mip)

31053 1kit
EUR 428
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

MDR Mycobacterium tuberculosis (Rifampin and Isoniazid multiplex detection) PCR kit

PCR-H652-48D 50T
EUR 425.8
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: An conventional PCR kit for detection of MDR Mycobacterium tuberculosis (Rifampin and Isoniazid multiplex detection)

MDR Mycobacterium tuberculosis (Rifampin and Isoniazid multiplex detection) PCR kit

PCR-H652-96D 100T
EUR 521.5
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: An conventional PCR kit for detection of MDR Mycobacterium tuberculosis (Rifampin and Isoniazid multiplex detection)

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Salmonella enterica (invA) PMAxx

31033-X 1kit
EUR 428
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - E. coli (uidA) PMAxx

31050-X 1kit
EUR 428
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Listeria monocytogenes (hly) PMAxx

31051-X 1kit
EUR 428
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Real Time RT-PCR Kit

RR-0478-02 25 tests/kit
EUR 991
 • For use with PE5700, MJ-Opticon & other single color systems, ABI7000, ABI7300, ABI7500, ABI7900, ABI StepOne, StepOne plus, MJ-Opticon2, MJ-chromo4, MX3000P, MX3005P, Smart Cycler II, Rotor-Gene 6000, LightCycler 480, CFX 96, Life 96, Slan 96, iCycl
 • Show more
Description: Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time RT-PCR Kit is used for the qualitative detection of a novel coronavirus, which was identified in 2019 at Wuhan City, Hubei Province, China, in upper respiratory tract specimens (nasopharyngeal extracts, deep cough sputum, etc.) and lower respiratory tract specimens (alveoli irrigation fluid, etc.) by real time PCR systems.

Multiplex gRNA Kit + EF1-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS700A-KIT 10 rxn
EUR 1132
 • Category: Cas9

Multiplex gRNA Kit + CAG-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS720A-KIT 10 rxn
EUR 1132
 • Category: Cas9

Multiplex gRNA Kit + CMV-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS740A-KIT 10 rxn
EUR 1132
 • Category: Cas9

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - E. coli O157:H7 (Z3276)

31037 1kit
EUR 428
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

Human Real-time PCR DNA Quantitation after QPCR DNA Damage Analysis Kit

DD2H 1 Kit
EUR 430

Mouse Real-time PCR DNA Quantitation after QPCR DNA Damage Analysis Kit

DD2M 1 Kit
EUR 430

Rat Real-time PCR DNA Quantitation after QPCR DNA Damage Analysis Kit

DD2R 1 Kit
EUR 430

hsa-mir-521 Real-Time RT-PCR Detection and U6 Calibration Kit

20-abx097601
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

PCR Mycoplasma Detection Kit

M034-Kit Kit
EUR 266

Human Lung Cancer PCR Primer Library

HLUCPL-I 1 set
EUR 548

Human Schwann Cell PCR Primer Library

HSCH-I 1 set
EUR 548

qPCR plate-foil universal (for Real-time PCR, Light Cycler 480)

A26979 1x100 pcs
EUR 186

Eztime Real - time PCRPremix 2x,Taqman

FYT105-100P 100 Preps 1.25 ml Ask for price

2X Multiplex PCR Premix (100Rx)

9K-002-0037 100Rx, 100prep
EUR 581.14
 • Product category: PCR Related/PCR Premix/PCR Premix + Taq

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: EF1-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS750A-KIT 10 rxn
EUR 1132
 • Category: Cas9

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CAG-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS770A-KIT 10 rxn
EUR 1132
 • Category: Cas9

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CMV-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS790A-KIT 10 rxn
EUR 1132
 • Category: Cas9

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - E. coli O157:H7 (Z3276) PMAxx

31037-X 1kit
EUR 428
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBR Green

FYT103-100P 100 Preps 1.25 ml Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBR Green

FYT103-400P 400 Preps 1.25 ml x 4 Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBRGreen , ROX

FYT104-100P 100 Preps 1.25 ml Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBRGreen , ROX

FYT104-400P 400 Preps 1.25 ml x 4 Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,Taqman, ROX

FYT105-400P 400 Preps 1.25 ml x 4 Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,Taqman, ROX

FYT106-100P 100 Preps 1.25 ml Ask for price

0,1ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. CLEAR & REAL TIME STRIP CAPS

PCR-0108-LP-RT-C 125/pk
EUR 709
Description: PCR Plates & Tubes; PCR Strip Tubes and Strip Caps - Axygen

0,1ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. WHITE & REAL TIME STRIP CAPS

PCR-0108-LP-RT-W 125/pk
EUR 770
Description: PCR Plates & Tubes; PCR Strip Tubes and Strip Caps - Axygen

Green Dye One Step qRT-PCR Master Mix For Quantitative Real Time PCR With ROX Dye

MB1004-100Reactions 100 Reactions
EUR 327

hsa-let-7a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097603
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097604
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7c Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097605
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7d Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097606
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7e Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097607
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7f Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097608
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7g Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097609
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7i Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097610
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7f Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097611
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-1 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097612
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-7 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097613
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-9 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097614
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-9* Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097615
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-10a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097616
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-10b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097617
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-10a* Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097618
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-15a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097619
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-15b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097620
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-16 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097622
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-18a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097625
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-18b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097626
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-19a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097627
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-19b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097628
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-20a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097629
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-20b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097630
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-21 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097631
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-22 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097632
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-23a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097633
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-23b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097634
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-25 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097636
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-26a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097637
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-26b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097638
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-27a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097639
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-27b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097640
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-29a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097642
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-29b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097643
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-29c Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097644
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-30a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097645
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-30b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097647
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-30c Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097648
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-30d Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097650
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-30e Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097651
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-31 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097652
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-32 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097653
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-33a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097654
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-34a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097657
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-34b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097659
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-92a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097661
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-92b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097662
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-93 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097663
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-95 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097664
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-96 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097665
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-98 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097666
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-99a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097667
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-99b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097669
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-100 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097671
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-101 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097673
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-103 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097675
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-105 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097676
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-106a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097677
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-106b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097678
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-107 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097679
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-124 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097680
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-125a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097681
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-127 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097686
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-129 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097689
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-130a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097690
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-130b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097691
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-132 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097692
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-133a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097693
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-133b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097694
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-134 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097695
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-135b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097696
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-137 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097699
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-138 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097700
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-139 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097701
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-140 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097702
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-141 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097703
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-143 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097706
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-145 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097708
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-146a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097709
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-149 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097711
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-150 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097712
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-151 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097714
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-152 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097715
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-153 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097716
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-154 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097717
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-181a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097719
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-181b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097720
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-181c Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097721
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-181d Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097722
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-182 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097723
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-183 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097724
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-184 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097725
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-185 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097726
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-190a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097728
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-190b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097729
 • EUR 732.00